Nauczyciele z warszawskich przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych, którzy będą realizować nowy program edukacyjno-ruchowy Fundacji Veolia Polska oraz Fundacji V4Sport zostaną zaproszeni do korzystania z materiałów Akademii Krokieta i Lamy w codziennej pracy z dziećmi.

Akademia Veolia – Zdrowie i Integracja 

W Warszawie wystartował nowy program Fundacji Veolia Polska i Fundacji V4Sport, realizowany przy wsparciu Biura Edukacji i Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w partnerstwie z Veolią Energia Warszawa S.A. „Akademia Veolia – Zdrowie i Integracja” ma na celu integrację językowo-kulturową dzieci uchodźców uczęszczających do warszawskich szkół podstawowych i przedszkoli oraz wsparcie nauczycieli, poprzez zapewnienie nowoczesnych i kompleksowych materiałów edukacyjno-ruchowych, w tym materiałów Akademii Krokieta i Lamy. 

W środę, 20. lipca w oddziałach przedszkolnych przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 342 w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące program. W wydarzeniu obok przedszkolaków wzięli udział:

  • Ewa Kaźmierska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 342 w Warszawie,
  • Joanna Gospodarczyk – Dyrektorka Biura Edukacji m.st. Warszawy,
  • Katarzyna Zielińska – Naczelnik Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych, Biuro Edukacji m.st. Warszawy,
  • Agnieszka Kazimierska – Manager projektów strategicznych Fundacji Veolia Polska,
  • Aleksandra Żurada – Dyrektor Komunikacji Veolia Energia Warszawa S.A.,
  • Jakub Kalinowski – Prezes Fundacji V4Sport.

Gotowe materiały dla nauczycieli

Adaptacja ukraińskich dzieci do nowej rzeczywistości jest olbrzymim wyzwaniem. Z wieloma przeciwnościami mierzą się nie tylko najmłodsi i ich rodzice, ale także placówki edukacyjne i nauczyciele. Dlatego też tak istotne jest zapewnienie wsparcia, zarówno dzieciom, jak i ich wychowawcom. 

– Potrzeba integracji uchodźców w polskim systemie szkolnictwa jest ogromna. W samej Warszawie liczba ukraińskich dzieci zapisanych do przedszkoli i szkół podstawowych pod koniec czerwca br. przekroczyła 15 tysięcy – mówi Joanna Gospodarczyk, Dyrektorka Biura Edukacji m.st. Warszawy – Dlatego tym bardziej cieszymy się, że warszawscy nauczyciele będą mieli do dyspozycji gotowe materiały, które ułatwią im codzienną pracę z dziećmi – dodaje. 

W okresie wakacyjnym w Akademii Veolia – Zdrowie i Integracja będą mogły wziąć udział publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, a od września dołączą również klasy 1-3 ze szkół podstawowych.

Placówki biorące udział w programie, otrzymają bezpłatny dostęp do platformy Akademii Krokieta i Lamy, gdzie znajdą innowacyjne materiały edukacyjne promujące ideę nauki w ruchu – niemal 250 filmów oraz minimum 100 ruchowych kart pracy, które łączą w sobie trzy ważne dla rozwoju najmłodszych nurty: edukację i rozrywkę (EDU-rozrywka, ang. EDUtainment) oraz ruch1.

– Nowoczesna edukacja i integracja lokalnych środowisk od kilku lat są przedmiotem działań naszej Fundacji – tłumaczy Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Fundacji Veolia Polska – Jesteśmy dumni, że po raz kolejny, w duchu międzysektorowej współpracy, rozpoczynamy program, dzięki któremu wzmocnimy wzajemne zrozumienie, otwartość na innych i pozwolimy zbudować relacje, które przetrwają, będąc jednocześnie podstawą do budowy silniejszego, bardziej odpornego na kryzysy miasta – dodaje.

Integracja poprzez ruch

Założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że do prawidłowego rozwoju dzieci potrzebują co najmniej 60 minut aktywności fizycznej dziennie. 

Ruch od zawsze był uniwersalnym językiem dla wszystkich, bez względu na wiek i pochodzenie. Aktywność fizyczna nie tylko zapewnia prawidłowy rozwój dzieci i zwiększa efektywność nauki, ale także odstresowuje, wprawia w dobry nastrój i daje poczucie wspólnoty. Ruch może stać się odskocznią od złych zdarzeń.

– Ruch jest doskonałym narzędziem do integracji. Liczne badania wykazują, że szeroko rozumiany sport ma bezpośredni związek ze wzrostem poczucia przynależności przez młodych uchodźców2 – mówi Jakub Kalinowski, Prezes Fundacji V4Sport, operatora strategicznego Akademii Krokieta i Lamy – Jesteśmy przekonani, że filmy i ruchowe karty pracy, w tym także z elementami języka ukraińskiego, pomogą nauczycielom w integracji dzieci polskich i dzieci innych nacji. 

Na Akademię Veolia – Zdrowie i Integracja składać będą się także spotkania on-line z udziałem ekspertów zagranicznych, dotyczące integracji uchodźców poprzez sport czy gotowy zestaw zabaw w formie Kart Ruchu.

Jesteśmy dumni, że Akademia Krokieta i Lamy przyczyni się do integracji i adaptacji dzieci z doświadczeniem uchodźczym w kolejnym mieście. 

1https://krokietilama.pl/przyszlosc-dzieci-zaczyna-sie-dzis/

2Nina Fader, Eric Legg & Allison Ross (2019) The relation of sense of community in sport on resilience and cultural adjustment for youth refugees, World Leisure Journal, 61:4, 291-302, DOI: 10.1080/16078055.2019.1661105

Tagi: , , ,

Leave a reply

UP