Marlena Niedźwiecka

Nauczycielka nauczania zintegrowanego z ponad dwudziestopięcioletnim stażem.

Swoją fascynację nauczaniem rozpoczęła w harcerstwie, oddając się prowadzeniu drużyny zuchowej. Od razu po studiach pedagogicznych, rozpoczęła pracę w szkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego, mając już za sobą doświadczenie prowadzenia klasy w szkole publicznej. Ukończyła kurs metody pedagogicznej Marii Montessori oraz uczestniczyła w wizytowaniu niemieckich i holenderskich szkół, pracujących według wskazań tej metody. W swojej pracy nadal nie zapomina wykorzystywać elementów metodyki zuchowej a inspiracje czerpie ze sposobów  pracy Celestyna Freineta. Współpracowała z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym w roli konsultantki edukacji zintegrowanej, gdzie przez cztery lata prowadziła warsztaty dla nauczycieli.

Mając za sobą naprawdę imponujący staż zawodowy, nadal z ciekawością przygląda się innowacyjnym kierunkom edukacyjnym, aby pomagać dzieciom rozwijać ich pasje i ciekawość poznawczą.

Dr hab. Tomasz Frołowicz

Wieloletni nauczyciel akademicki oraz nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Autor i współautor programów studiów, programów nauczania i podręczników szkolnych oraz autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i metodycznych.

W 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a dziesięć lat później stopień doktora habilitowanego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Pełnił między innymi funkcje: eksperta MNiSW ds. standardów kształcenia, eksperta MEN ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz eksperta MSiT ds. sportu dzieci i młodzieży.

Autor i współautor projektów edukacyjnych: „Sportowe zoo”, „Życie zdrowe i sportowe”, „FitKlasa”, „GratoSfera”.

Najważniejsze programy nauczania i podręczniki szkolne:

Frołowicz T., 2000, Sportowe zoo. Wychowanie fizyczne z elementami edukacji prozdrowotnej dla klasy 1-3. Wyd. Fokus, Gdańsk.

Frołowicz T., 2000, Życie zdrowe i sportowe. Wychowanie fizyczne z elementami edukacji prozdrowotnej dla klasy 4. Wyd. Fokus, Gdańsk.

Frołowicz T., Klonowska J., 2018, Medal dla KAŻDEGO (MdK). Program nauczania

wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Dr hab. Tomasz Frołowicz

Wieloletni nauczyciel akademicki oraz nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Autor i współautor programów studiów, programów nauczania i podręczników szkolnych oraz autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i metodycznych.

W 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a dziesięć lat później stopień doktora habilitowanego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Pełnił między innymi funkcje: eksperta MNiSW ds. standardów kształcenia, eksperta MEN ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz eksperta MSiT ds. sportu dzieci i młodzieży.

Autor i współautor projektów edukacyjnych: „Sportowe zoo”, „Życie zdrowe i sportowe”, „FitKlasa”, „GratoSfera”.

Najważniejsze programy nauczania i podręczniki szkolne:

  • Frołowicz T., 2000, Sportowe zoo. Wychowanie fizyczne z elementami edukacji prozdrowotnej dla klasy 1-3. Wyd. Fokus, Gdańsk.
  • Frołowicz T., 2000, Życie zdrowe i sportowe. Wychowanie fizyczne z elementami edukacji prozdrowotnej dla klasy 4. Wyd. Fokus, Gdańsk.
  • Frołowicz T., Klonowska J., 2018, Medal dla KAŻDEGO (MdK). Program nauczania wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Barbara Solecka

Po pierwsze nauczyciel wychowania przedszkolnego, po drugie oligofrenopedagog, czyli specjalistka od pracy z dziećmi w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej, po trzecie terapeuta ręki oraz po czwarty terapeuta zajęciowy.

Pani Barbara to pedagog, któremu naprawdę zależy na zrównoważonym rozwoju dzieci, dlatego ukończyła także pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Rzeszowskim, na wydziale Pedagogiczno – Artystycznym.

Wiedząc, jak ważną rolę w rozwoju dzieci stanowi ruch, wzięła udział w kursach:

  • „Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka” I i II stopnia;
  • „Teatr, taniec i ruch w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Posiada certyfikat ukończenia kursu języka migowego III stopnia, a nawet opracowała autorski program dotyczący nauki języka migowego dzieci w wieku przedszkolnym.

Obecnie pracuje w Miejskim Przedszkolu Nr 11 w Jarosławiu.

Wioletta Bućko

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z prawie czterdziestoletnim stażem. Od początku swojej pracy związana ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.

Aktywnie i z sukcesami uczestniczyła w licznych projektach i programach ogólnopolskich, m.in.: „Szkoła 2.0” „Projektanci Edukacji”, „Ambasador Uniwersytetu Dzieci”, czy” Inspiruję do nauki”. Od wielu lat wspiera działania Fundacji Uniwersytetu Dzieci.

Bardzo dobrze zna realia szkolne i stara się być częścią zmieniającej się edukacji. Jest pewna, że dzieci mogą się fascynować nauką i sportem, gdy tylko rozbudzi się w nich ciekawość. Z nauczania czerpie ogromną radość i satysfakcję. Jest miłośniczką podróży i aktywnego, zdrowego trybu życia. Zaraża dzieci pasją do przyrody i muzyki.

UP